(NB: de beheerder fungeert niet als tussenpersoon of bemiddelaar)

  • de VvE/het bestuur op de hoogte brengen van de minimaal af te sluiten verzekeringen, zodat deze onder de verantwoordelijkheid van de VvE/het bestuur worden afgesloten

  • zorgdragen van betaling verzekeringspremie en onderhouden van polissen

  • indienen van schades bij de verzekering

  • financiële en organisatorische afhandeling van schades

  • toezicht houden op herbouwwaarde (tijdig agenderen hertaxatie)

  • beheren energiecontracten en zorgdragen voor de betaling van de energiekosten & actief optreden om nieuwe energiecontracten af te sluiten

Deel deze pagina