• periodieke VvE bijdragen berekenen en van eigenaren incasseren

 • opstellen van de concept begroting voor het komende boekjaar en deze presenteren tijdens de ALV

 • zorgen voor een rekening courant en spaarrekeningen op naam van de vereniging
 • contact onderhouden met de bank instelling waar de bankrekeningen gehouden wordt

 • facturen en declaraties nakijken op juistheid en namens de VvE tijdig betalen

 • het bijhouden van de financiële administratie

 • balans, exploitatierekening en toelichting samenstellen volgens het format van Axentrix Vastgoedbeheer in het VvE web portaal

 • jaarrekening presenteren aan de kascommissie en vragen beantwoorden

 • exploitatieresultaat reserveren en reservefondsaandeel berekenen

 • betalingsachterstanden voor het bestuur publiceren en wanbetalers herinneren en aanmanen

 • organiseren van en toezicht houden op deurwaarderstrajecten

 • verklaring verschuldigde bijdragen voor de notaris opstellen en verzenden

 • controleren van nota’s en zorgen voor correcte tenaamstelling en correspondentiegegevens bij crediteuren

 • de vergadering proactief adviseren over de liquiditeit  van de vereniging

Deel deze pagina